Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shared post on

Embed Instagram Post Code Generator

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The Role of the Supernatural Entities in the Humans' Intimate Life according to the Babylonian Talmud: YouTube lecture

This short notice is just to inform about my forthcoming lecture The Role of the Supernatural Entities in the Humans' Intimate Life according to the Babylonian Talmud (update: now available on YouTube!) which will take place on December 14th at 12:00 in the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University (Gołębia Street 16, room no 42).The lecture is the part of the conference Passion, Desire, Love - Interpretations, Paradigms, Meanings, Contexts organized by the Research Institute Facta Ficta and Centre for Comparative Studies of Civilisations.
The abstract of the presentation (in Polish) can be found below.

Rola istot nadprzyrodzonych w pożyciu intymnym ludzi według Talmudu babilońskiego

Talmud babiloński to jeden z podstawowych tekstów żydowskiej kultury i religii. Powstały pod koniec późnej starożytności, stanowi świadectwo wierzeń i praktyk tej epoki jak i punkt odniesienia oraz inspirację dla późniejszych tradycji rozwijanych w następnych wiekach. Bez mała sześć tysięcy stron w standardowej edycji wileńskiej Talmudu babilońskiego dotyczy głównie niuansów prawa żydowskiego (halachy) obejmującego swoim zakresem praktycznie wszystkie sfery życia. Tekst ten nie przypomina jednak uporządkowanych kodeksów prawnych znanych chociażby z rzymskiego kręgu kulturowego: Talmud zawiera rozbudowane i pełne dygresji dyskusje teoretyczne, liczne studia przypadków pozbawione jednoznacznych konkluzji oraz wiele opowieści i anegdot z życia rabinów. W tych właśnie kontekstach narracyjnych można napotkać istoty nadprzyrodzone takie jak anioły, demony, duchy i potwory.
Nawet pobieżna lektura urywków talmudycznych zawierających wzmianki o tych istotach dobitnie pokazuje, że pojawiają się one w różnych sytuacjach: anioły dzielą się z ludźmi wiedzą medyczną, demony czyhają w opuszczonych budynkach, duchy zmarłych niekiedy wracają, żeby rozwiązać sprawy niedokończone za życia a morskie potwory napadają śmiałków wypuszczających się na głębokie wody. Istoty nadprzyrodzone stanowią „naturalny” element krajobrazu społecznego starożytnych rabinów – i jako takie manifestują swoją obecność również w bardzo prywatnych sferach życia człowieka: miłości i pożyciu intymnym.
Głównym celem niniejszego wykładu jest prześledzenie ról, jakie istoty nadprzyrodzone pełnią w tych sferach oraz rozpoznanie pewnych powtarzających się wzorców i zależności. Podstawowym narzędziem wykorzystanym w realizacji tego celu będzie Elyonim veTachtonim (http://elyonimvetachtonim.blogspot.com) – elektroniczny inwentarz istot nadprzyrodzonych we wczesnej literaturze rabinicznej służący przede wszystkim jako konkordancja tematyczna oraz umożliwiający wykonywanie prostych obliczeń. Inwentarz ten umożliwi wyjście poza wybiórczo przywoływane przykłady i spojrzenie na zagadnienie w skali makro. Zrekonstruowana w ten sposób specyfika istot nadprzyrodzonych w Talmudzie babilońskim zostanie z kolei skonfrontowana z dominującymi w innych tekstach starożytnych trendami w obrazowaniu relacji między istotami nadprzyrodzonymi a sferą pożycia intymnego – przede wszystkim mitem o grzechu upadłych aniołów współżyjących z ziemskimi kobietami oraz tradycją amuletyczną żeńskich demonów kradnących mężczyznom nasienie.
Niniejszy wykład stanowi element projektu Istoty nadprzyrodzone oraz ich relacje z ludźmi według Talmudu babilońskiego z perspektywy ilościowej i jakościowej finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Nr rej.: 2018/31/D/HS1/00513).