Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shared post on

Embed Instagram Post Code Generator

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

New paper utilizing the methodology of the EvT project

This post is to announce the publication of my most recent paper utilizing the methodology of the EvT project:

The Adventures of Asmodeus the Demon and King Solomon according to the Babylonian Talmud (Gittin 68a-b). Translation and Commentary from the Perspective of Elyonim veTachtonim Project [Przygody demona Asmodeusza i króla Salomona według Talmudu babilońskiego (Gittin 68a–b). Przekład i komentarz z perspektywy projektu Elyonim veTachtonim]

The story is genuinely amusing (especially the part about Asmodeus' exploits in king's harem), so grab some coffee and enjoy! The text is, as always, in the Legacy section.

 

Streszczenie (for English abstract scroll below)

Traktat Gittin 68a-b zawiera unikatową w skali wczesnej literatury rabinicznej opowieść o przygodach króla Salomona i demona Asmodeusza. Oto król Salomon pragnie zbudować świątynię jerozolimską, ale potrzebuje do tego wsparcia Asmodeusza. Ten pomaga królowi, jednak cena, którą Salomon musi za to zapłacić okazuje się bardzo wysoka i w rezultacie już przez resztę swoich dni król śpi w otoczeniu uzbrojonej służby w obawie przed powrotem demona. Opowieść ta mimo swojej złożoności i bogactwa treściowego jak dotąd nie doczekała się tłumaczenia na język polski, a ze względu na barwność przedstawionych tam postaci, doskonale nadaje się ona do egzemplifikacji niuansów świata istot nadprzyrodzonych. Niniejsze studium ma więc dwa podstawowe cele: (1) prezentację przekładu opowieści o Salomonie i Asmodeuszu obecnej w Gittin 68a-b oraz (2) analizę rzeczonego ustępu przy użyciu kategorii wypracowanych w ramach projektu Elyonim veTachtonim, zmierzającego do utworzenia kompletnej bazy istot nad-przyrodzonych występujących we wczesnej literaturze rabinicznej.

 

Abstract

Tractate Gittin 68a–b contains a unique rabbinic story about the adventures of king Solomon and demon Asmodeus. The king wishes to build the Jerusalem temple, but in order to do so he needs the support of the demon. The latter helps the king, but the price Solomon has to pay afterwards turns out to be very high and for the rest of his days the king sleeps surrounded by his armed guard in fear of the return of Asmodeus. Despite the complexity and richness of this tale, it has not yet been translated into Polish. What is more, due to the vividness of its protagonists it can exemplify the nuances of the world of the supernatural entities. The present study has therefore two main purposes: (1) the presentation of the Polish translation of the story of Solomon and Asmodeus present in Gittin 68a–b; and (2) the analysis of the said story using the categories of the Elyonim veTachtonim project, which aims at the creation of a complete database of the supernatural entities in the early rabbinic literature.

***

This paper was written as a part of the project The Supernatural Entities and Their Relationships with Humans according to the Babylonian Talmud from the Quantitative and Qualitative Perspectives financed by the National Science Centre, Poland (SONATA 14; Registration number: 2018/31/D/HS1/00513).