Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shared post on

Embed Instagram Post Code Generator

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Digital humanities lunch or: how to taste digital humanities

It is with pleasure that I inform about my forthcoming presentation Elyonim veTachtonim – elektroniczna baza aniołów, demonów i duchów wczesnej literatury rabinicznej. Praktyczne i niepraktyczne zastosowanie projektu [Elyonim veTachtonim - Electronic inventory of angels, demons and ghosts in the early rabbinic literature. Practical and non-practical application of the project] which will take place as part of the series Digital humanities lunch or: how to taste digital humanities [Digital humanities lunch albo: jak ugryźć humanistykę cyfrową] organized by Pracownia Metodologiczna IJP PAN in cooperation with Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.
The event is scheduled for October 27th 2017 at 13:00 in the Conference Room of the Instytut Języka Polskiego [Institute of Polish Language] of the Polska Akademia Nauk [Polish Academy of Sciences] (Al. Mickiewicza 31, Cracow, Poland).Below I paste the presentation sneak peak.

Elyonim veTachtonim to meryzm pojawiający się kilkukrotnie we wczesnej literaturze rabinicznej oznaczający całość istot nadprzyrodzonych, zarówno tych „na górze”, tj. aniołów jak i tych „na dole”, czyli demonów. We współczesnym hebrajskim tachtonim oznacza również „majtki”, ale jakkolwiek demony lubiły rabinom zaglądać pod tałesy, to jednak nie bielizna zacnych mężów będzie nas tutaj interesować. Elyonim veTachtonim jest bowiem nazwą kodową trwającego obecnie projektu mającego na celu skonstruowanie otwartej internetowej bazy aniołów, demonów, duchów i innych istot nadprzyrodzonych wczesnej literatury rabinicznej. Owa baza z kolei służy przede wszystkim jako katalog-bestiariusz oraz konkordancja tematyczna umożliwiająca szybkie zlokalizowanie i zestawienie wszystkich fragmentów tekstu (obecnie tylko Talmudu babilońskiego) mówiących o konkretnych istotach. Nie jest to jednak jedyne możliwe zastosowanie: zarówno forma jak i struktura bazy dopuszcza istnienie różnych innych aplikacji inwentarza. Które z nich jednak mogą okazać się użyteczne?
Wszystkich potencjalnych Słuchaczy proszę o zapoznanie się z artykułem przedstawiającym podstawy teoretyczne i metodologiczne niniejszego projektu (W. Kosior, Elyonim veTachtonim. Some Methodological Considerations on the Electronic Database of Angels, Demons and Ghosts in Early Rabbinic Literature). W sytuacji odczucia TL;DR w konfrontacji z tekstem artykułu, proszę o przejrzenie poszczególnych zakładek na stronie projektu. Podczas prezentacji poświęcę co prawda kilka minut na streszczenie głównych założeń projektu, większość czasu jednak chciałbym wykorzystać na omówienie praktycznego (zarówno faktycznego jak i wciąż potencjalnego) zastosowania inwentarza. Zwłaszcza w tym drugim względzie liczę na feedback ze strony Słuchaczy.

The presentation is in Polish. If you do not speak Polish, come anyways to bump a fist and grab some coffee.