Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shared post on

Embed Instagram Post Code Generator

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The Echoes of the Apocryphal Myth of the Fallen Angels and the Birth of Demons in the Babylonian Talmud - conference presentation

UPDATE:

The test recording of my presentation is available here.
For the recording of the streamed session go here.

 

On November 24th I will be presenting at the conference hosted by the John Paul II Catholic University of Lublin. The event is in Polish and takes place in situ but will be streamed online. As usual, I will provide the test recording after the conference.

The abstract of my presentation is below and the conference flyer can be accessed here.

***

Echa apokryficznego mitu o upadku aniołów i narodzinach demonów w Talmudzie babilońskim z perspektywy systemu Elyonim veTachtonim

 

Elyonim veTachtonim to system analizy jakościowej i ilościowej tradycji literackich mówiących o istotach nadprzyrodzonych. Opiera się on na założeniach psychologii ewolucyjnej (uniwersalność i modularność procesów poznawczych), kognitywnych teorii religii (wiara w istoty nadprzyrodzone jako efekt uboczny rozwiniętego modułu społecznego), językoznawstwa kognitywnego (kluczowa rola antropomorfizacji w opisie istot nadprzyrodzonych) i analizy formalnej (powtarzalność funkcji i aktantów w tradycjach o istotach nadprzyrodzonych). Podstawowym narzędziem systemu jest baza danych zawierająca wystandaryzowane jednostki tekstu mówiące o istotach nadprzyrodzonych opisane za pomocą złożonego systemu tagów odnoszących się zarówno do formy jak i treści tekstu. Inwentarz spełnia dwie podstawowe funkcje: konkordancji tematycznej i repozytorium danych pozwalającego na „odległe czytanie” określonego korpusu.

Niniejszy referat ma na celu prezentację możliwości systemu Elyonim veTachtonim na przykładzie problemu mitu upadłych aniołów w Talmudzie babilońskim. Mit ten, znany przede wszystkim z apokryfów i pseudepigrafów opowiada o aniołach, którzy zstępują na ziemię i płodzą z ludzkimi kobietami hybrydalne, gigantyczne lub demoniczne potomstwo zniszczone później w potopie. Jakkolwiek Talmud babiloński nie przedstawia tej tradycji wprost, to można w nim odnaleźć trzy grupy nawiązań. Po pierwsze, są to fragmenty mówiące o pochodzeniu niektórych typów demonów, które nie zostały stworzone przez Boga. Po drugie, są to okazjonalnie wzmiankowane zdekontekstualizowane imiona znanych upadłych aniołów. Po trzecie, są to ustępy prezentujące wybitnych rabinów jako posiadających anielskie cechy lub wręcz jako potomków aniołów. Analiza tych tradycji z perspektywy jakościowej i ilościowej pozwala podejrzewać, że babilońscy rabini znali mit o upadku aniołów, ale zdecydowali się go zmodyfikować i dostosować do swoich potrzeb.

Finansowanie

Referat przygotowany w ramach projektu Istoty nadprzyrodzone oraz ich relacje z ludźmi według Talmudu babilońskiego z perspektywy ilościowej i jakościowej finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA 14, Nr rej.: 2018/31/D/HS1/00513).