Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shared post on

Embed Instagram Post Code Generator

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Digital humanities in the study of thought traditions. The Elyonim veTachtonim Project - Studies in Early Rabbinic Literature - conference presentation (in Polish)

UPDATE: the test recording is available here.

Next Monday (June 14th 2021) at 17:30 GMT+2 I will have a presentation during the conference The research on extra-European thinking in Poland: traditions - state of affairs – prospects [Badania myśli pozaeuropejskiej w Polsce. Tradycje – stan rzeczy – perspektywy]. The event is organized online by the Chair of Cultural Theory and Interculturality (Institute of Cultural and Religious Studies) of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (UKSW). The participation is possible either through Cisco Webex or via live stream on Facebook.

My presentation is titled Digital humanities in the study of thought traditions. The Elyonim veTachtonim Project - Studies in Early Rabbinic Literature [Humanistyka cyfrowa w badaniach tradycji myślowych. Elyonim veTachtonim, projekt badań nad wczesną literaturą rabiniczną] and the abstract can be found below.

***

Elyonim veTachtonim jest nazwą kodową realizowanego od 2016 r. projektu mającego na celu skonstruowanie otwartej internetowej bazy istot nadprzyrodzonych pojawiających się we wczesnej literaturze rabinicznej (https://elyonimvetachtonim.project.uj.edu.pl/). W bazie znajduje się korpus Talmudu babilońskiego, obecnie trwają prace nad Biblią hebrajską a w przyszłości przewiduje się uwzględnienie innych tekstów, m.in. kolekcji Midrasz Rabba czy Księgi Zohar. Projekt opiera się na założeniach kognitywnych teorii religii, analizy formalnej i humanistyki cyfrowej i jakkolwiek system partycji i kodowania treści tutaj stosowany został opracowany na bazie tekstów żydowskich, to jest on na tyle ogólny i elastyczny, by wykorzystać go w innych kontekstach religijnych i kulturowych. Niniejsza prezentacja ma zaś na celu nakreślenie możliwości zastosowania tego projektu.

***

This speech has been prepared as a part of the project The Supernatural Entities and Their Relationships with Humans according to the Babylonian Talmud from the Quantitative and Qualitative Perspectives financed by the National Science Centre, Poland (SONATA 14; Registration number: 2018/31/D/HS1/00513).