Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

News

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shared post on

Embed Instagram Post Code Generator

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The figure of Satan in the Babylonian Talmud - online public lecture (in Polish)

UPDATE: The lecture can be accessed here.

 

Next Wednesday (i.e. December 9th) at 19:30 Polish time (GMT+1) I will have the pleasure of delivering an online public lecture. The lecture will be held in Polish and below are all the details.

 

"Cierpiał bardziej od Hioba" (Bawa Batra 16a). Postać szatana w Talmudzie babilońskim

 

Talmud babiloński to jeden z podstawowych tekstów judaizmu rabinicznego zawierający prawa, obyczaje i pouczenia (halachę) oraz opowieści o przygodach judejskich mędrców, komentarze biblijne i dociekania filozoficzne (agadę). Powstały pod koniec późnej starożytności w diasporze judejskiej w Imperium Sasanidów, stanowi świadectwo wierzeń i praktyk tej epoki jak i punkt odniesienia oraz inspirację dla rabinów żyjących w późniejszych wiekach. Zawarte w nim wytyczne moralne, ale też obraz boga i pomniejszych istot nadprzyrodzonych kształtują świadomość kolejnych pokoleń jego odbiorców.
W tym właśnie kontekście pojawia się postać szatana a o unikalności jego prezentacji w Talmudzie babilońskim przesądza kilka czynników. Po pierwsze, inne tradycje religijne, wyrastające z judaizmu biblijnego (m.in. wczesne chrześcijaństwo) przejęły postać szatana i uczyniły go zasadą zła, władcą świata materialnego i przywódcą demonicznych zastępów czyhających na człowieka. Tymczasem na gruncie judaizmu rabinicznego szatan jest posłusznym sługą bożym i nawet jeśli krzywdzi ludzi, robi to ostatecznie dla ich korzyści. Po drugie, rabiniczny szatan jest postacią liminalną: jakkolwiek niewątpliwie wpisuje się on w klasę aniołów, to jednak metody jego oddziaływania na ludzi bardzo przypominają te stosowane przez demony. Po trzecie wreszcie, a w duchu hermeneutyki podejrzliwości, należy zadać pytanie, czy funkcji kosmicznego boskiego przeciwnika nie przejęła jakaś inna postać nadprzyrodzona. Tym i innym problemom dotyczącym szatana przyjrzymy się na wykładzie.
***
Niniejszy wykład stanowi element projektu Istoty nadprzyrodzone oraz ich relacje z ludźmi według Talmudu babilońskiego z perspektywy ilościowej i jakościowej finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Nr rej.: 2018/31/D/HS1/00513).

 

Kwestie organizacyjne

Wykład odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Do uczestnictwa w wykładzie nie ma potrzeby instalowania wersji desktop oprogramowania, można posłużyć się wersją przeglądarkową. Ponieważ wykład będzie rejestrowany celem jego późniejszego udostępnienia, każda osoba zainteresowana uczestnictwem proszona jest o wypełnienie poniższego oświadczenia oraz o zapoznanie się z uwagami porządkowymi.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2869CyF-AE5BhHpIc35EkhdcJUMDJONkVYS0k1UFBGTjQzUkQxVktGQko4SC4u

Formularz oświadczenia pozostanie otwarty do 9.XII do godz. 18:00. Po jego zamknięciu na adresy wskazane w oświadczeniu zostanie wysłany link do spotkania Teams, na którym odbędzie się wykład. Kliknięcie w link przeniesie na stronę, gdzie będzie można wybrać między uruchomieniem wersji online a desktop aplikacji Teams. Po wyborze wersji należy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.


Szczegółowe informacje dostępne są tutaj